Ismi Imarfah, S.Pd.
NIK: 200219
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Sarjana Ilmu Pendidikan
Status: Guru
Jenis GTK: Guru Geografi
Alamat :