Selamat Hari Kenaikan Isa Almasih. Kenaikan-Nya membawa suka cita dan pengharapan kehidupan kekal. Semoga kesejahteraan selalu mengiringi kita, amin.